Contacto

Teléfono de averías y toma de lecturas:
900 10 76 76

Contacto por correo electrónico:
A la atención de Modesta: aguasdelorca@agbar.net

 

Aguas de Lorca
Principe Alfonso, nº2
30800 LORCA
968.47.71.10